Zoi Giakoumatou

A/W 2015.

narkissos
narkissos back
ginger back
ginger
irida
lilium
gardenia back
gardenia
lily of the valley
ortansia
glorosia back
glorosia
margarita back
red rose
margarita
violeta
tulip back
red rose back
lisianthus
tulip
orchidea
mimoza
JOIN US .:
facebook  
google+  
twitter  
© Copyright 2012 / Zoi Giakoumatou